Aktiveringskurs

Anmälan till kurs

En kurs för dig som vill ha tips och ideér hur du kan stimulera din hund mentalt. Genom att aktivera din hund mentalt får du:

  • en bra relation mellan dig och din hund
  • roligare promenader tillsammans
  • ökad följsamhet hos din hund

Dessutom får din hund ett bra självförtroende genom problemlösningar och du blir en resurs för din hund.

På kursen provar vi på massor med olika saker, spel och hjärngympa, lekar och lite nyttoövningar. Denna kurs passar alla hundar oavsett ålder. Alla hundar vill jobba med sin hjärna oavsett ålder.

”Tankejobb” är utmärkt för hundar som kanske har svårt att röra sej. Det är inget krav att använda klicker när du tränar din hund, men det kan vara ett mycket bra hjälpmedel. Läs mer om våra Klickerkurser i menyn.

Vi tränar 7 timmar, fördelat på 4 tillfällen.

Pris: 1100 kr

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Planerade kurser

Skövde: mars-18 ! 5 platser kvar! Instruktör – Agneta Sagebrand
Anmäl gärna intresse!

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45