Hundmöteskurs

Anmälan till kurs

Har du och din hund olika syn på hur man går förbi andra hundar?
Då är detta kursen för dig och din hund!

Under kursen tittar vi på hur du och hunden agerar i hundmöten.
Vi försöker få så mycket kunskap som möjligt om VARFÖR situationen uppstår.

Vi varvar teori och praktik på hur man får till ett bra hundmöte.

Vi tränar 12 timmar fördelat på 6 tillfällen. 

Max 6 deltagare.

Pris: 2100 kr inkl moms

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Planerade kurser

Skövde: 10 maj 2019! 3 platser kvar – Hundpsykolog  Agneta Sagebrand
Kursen går följande datum: fredag 10 maj kl 17.30-19.30, onsdag 22/5 kl 18.00-20.00, onsdag 29/5 kl 18.00-20.00, söndag 9/6 kl 10.00-12.00, onsdag 19/6 kl 18.00-20.00 och torsdag 27/6 kl 18.00-20.00.

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45