Instruktörsutbildning Nose Work

 

Anmälan till utbildning

Nose work har kommit för att stanna! En hundsport som fått genomslagskraft utöver det vanliga! Vi på Hundskolorna vara tidigt ute med kurser i Nose work. Först med inhyrd instruktör och sedan 2,5 år tillbaka i egen regi. För oss är Nose work lika viktigt som superbra aktivering som tävlingssport. Många hundägare tänker sig först Nose work aktivering men när de upptäcker hur kul det är och hur duktiga deras hundar är vill de gärna göra doftprov, tävla clear round och till sist officiell tävling.

Utbildningen innehåller inlärning hos hund, pedagogik och metodik som grund och sedan varvar vi teori och praktisk träning i Noseworkens alla sökområden, olika inlärningssätt, olika söksätt, vi går igenom hundens luktorgan, nose work som tävlingsgren och doftprov. Ni utbildar egen/lånad hund under utbildningen och kommer sedan ha projektekipage och projektkurs. Utbildningen avslutas med skriftlig tentamen, redovisning av projekthundar-/kurs samt praktiskt prov.

Efter genomgången och avklarad utbildning blir du godkänd Nose work instruktör och Doftprovsdomare via Snwk.

Utbildningen håll av Agneta Sagebrand som är Snwk certifierad Nose Workinstruktör, Doftprovsdomare. Agneta och hennes hund Kanel har även gått en 1-årig Specialsöksutbildning och är diplomerade vägglushundteam.

Utbildningen har 3 block på sammanlagt 9 kursdagar. Utbildningen hålls på Hundskolornas nya hundanläggning i Skövde.

Pris: 11 000 kr inkl 25% moms och fika.

Block 1: 17- 19 april kl 09.30-16.30

Block 2: 6-8 juni kl 09.30-16.30

Block 3: 12-14 juli kl 09.30-16.30

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45