Lugn hund

Anmälan till kurs

Många problembeteenden hos våra hundar idag bottnar i stress. Beteendet hos hunden är alltså ett symtom på det verkliga problemet – stress!

Hundar är stresskänsliga djur och de påverkas också starkt av att vara stressade. En hund som utsätts mycket för stress kommer att bli sjuk.

Stress hos hunden uppträder när den känner att den inte kan klara situationen och inte får utlopp för sina naturliga beteenden!

Våra hundar kan bli stressade av att ex, vara ensamma hemma, vara i ovana miljöer, understimulering och överstimulering mm. Detta kan yttra sig på många olika sätt ex. ”stressmage” med diarrè eller överslagshandlingar av olika slag. Såsom överdrivet livlig, arg, glad, hoppig etc.

Har du en hund som du upplever lider av stress? Eller vill du förebygga och lära dig mer om stress och stresshantering hos hunden, då är detta kursen för er!

Här går vi igenom orsaker till stress hos hunden och hur vi ska göra för att komma tillrätta med problemet. Hur påverkas våra hundar psykiskt och fysiskt av långvarig stress och vad kan det leda till för komplikationer? Hur lär jag mig att se om hunden har en för hög stressnivå? mm.

Vi kommer bla praktiskt gå igenom övningar som får hunden att slappna av, massage och få en tydlighet i kommunikationen mellan hund & förare.Vi åker till olika miljöer och tränar.

Kursen passar hundar i alla åldrar som redan har ett stressproblem eller för den som vill förebygga stress och lära sig mer om problemet.

Vi träffas 10 timmar fördelat på 5 tillfällen. Max 6 deltagare.

Pris: 1800 kr

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Planerade kurser

Skövde: 2 maj– 4 platser kvar!. Hundpsykolog: Agneta Sagebrand
Kursen går följande torsdagar: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5  och onsdagen 5 juni, klockan 19,30-21,30.

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45