Ringklockekurs

Anmälan till kurs

En kurs för dig som har en hund som skäller så fort någon ringer på dörren och för dig som har en hund som skuttar omkring, hoppar på gästerna och trängs i hallen så fort någon kommer.

På denna kurs får du handfasta råd i hur du ska träna hunden att vara en väluppfostrad hund så fort det ringer/knackar på dörren. Vi pratar om de mekanismer som ligger bakom hundens, i många fall ouppfostrade, beteende, så fort någon kommer och hur du kan vända hundens intresse till något du hellre vill att den ska göra.

Vi varvar teori och många nyttiga övningar.

Vi tränar 10 timmar fördelat på 5 tillfällen.

Pris: 1700 kr

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45

Planerade kurser

Skövde: September 2019  – 6 platser kvar! Hundpsykolog Hannele Svensson
Anmäl gärna intresse!