Specialsök vägglöss

Anmälan till kurs

Hundskolorna i Skövde erbjuder en 1-årig skräddarsydd Specialsöksutbildning som innefattar en grundmodul om 5 tillfällen och en fortsättningsmodul mot preparat om 4 tillfällen. Utbildningen är förlagda till Hundskolorna i Skövde. (På denna skräddarsydda utbildning kan man inte välja att bara gå grundmodulen).

Utbildningen med start vintern 2019 innefattar endast preparatet vägglöss där Agneta Sagebrand är huvudansvarig för utbildningen och Eva Münter, från Dog & People i Norrköping kommer att delta på vissa kurstillfällen för att ha särskilda teoripass samt förtest inför arbetsprov. Agneta har utbildat sin Miniature American Shepherd Kanel till vägglushund med diplomering oktober 2018. Vanilj, 18 mån,  som också är en Miniature American Shepherd är under upplärning till specialsökhund där preparatet också kommer bli vägglöss. Agneta är även certifierad Nose work instruktör och doftprovsdomare för Snwk.

Utbildningen innehåller: Inlärningspsykologi, klickerträning, inlärning av preparat, grunderna i olika sök, rumssök, utomhussök, fordonssök, behållarsök, realistiska sökövningar, timing- och belöningsteknik, lek och kontakt, funktionslydnad, miljöträning, fysisk och mental träning för både förare och hund, tävlingspsykologi, stresshantering, säkerhetsrutiner, upplägg av stegringsplan, dokumentation, information kring nätverkande och att starta eget företag. Genomförande av träning, tilldelade arbetsuppgifter samt litteraturstudier ligger på varje enskild deltagares ansvar.

Efter utbildningen erbjuds ett arbetsprov. Kostnad: 1400kr. För de ekipage som får godkänt arbetsprov är Hundskolornas intentioner att bygga upp en tjänstehundspool för specialsökhundar!

Utbildningen riktar sig till dig som målmedvetet vill lägga ner tid och träning för att lära dig och din fantastiska arbetskollega specialsök. I övrigt inga förhandskrav på ekipaget.

Pris: 25 000 kronor inkl moms
Material och fika ingår. Max 8 ekipage! 7 platser kvar!

Möjlighet till delbetalning finns mot en administrativ kostnad. Anmälningsavgift samma som ovan. Delbetalning 1 för grundmodulen på 16 200kr ska vara inne 30 dagar innan kursstart och delbetalning 2 för preparatmodulen på 10 800 kr ska betalas 30 dgr innan preparatmodulen börjar. Total kurskostnad 27 000 kr.

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Planerade Utbildningar 2019

Skövde:  11 augusti 2019 – 7 platser kvar! Instruktör – Agneta Sagebrand

Grundmodul: 11-12/8, 19-20/9, 18-19/10, 10-11/11, 14-15/12
Preparatmodul vägglöss: 17-18/1, 16-17/2, 13-14/3, 25-26/4

Dag 1 kl 10.00-17.00
Dag 2 kl 09.00-16.00

Anmälan sker längst upp på sidan!

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45