Vardagslydnad Special

Anmälan till kurs

Vardagslydnad – Hundskolorna tänker Harmoni i vardagen. Din hund ska kunna vara- och känna sig lugn och trygg med Dig i olika vardagliga situationer.

Social- och miljöträning är några av de viktigaste sakerna man behöver träna på för att få en trygg och självsäker hund. Utöver det behöver man ha en fungerande följsamhet, inkallning m.m, i olika miljöer och med olika störningar såsom andra människor, hundar, bilar, cyklar mm.  Att kunna möta och/eller passera andra människor o hundar på en gångväg eller trottoar är inte helt enkelt för våra hundar. Eller att på kommando få Din hund att bryta ett beteende och komma till dig trots att det finns störande saker i närheten.

På denna kurs jobbar vi med att träna på just de delar som Du och Din hund behöver jobba på just nu. Ni hussar och mattar får verktyg och metoder för att hantera olika situationer och kan sen stötta era hundar i vardagen.

Ordet Special står för två saker, dels att Ni är färre antal deltagare än på andra kurser och Du får därmed mer anpassad och individuell träning. Det betyder också att Ni tillsammans i gruppen utifrån ett antal utgångspunkter, själva bestämmer vad just Ni vill träna på under kommande kurstillfällen. Kursen hålls alltid av en instruktör som är utbildad hundpsykolog.

En nyttig kurs för alla hundar och en mycket bra fortsättning på till exempel valp eller grundkurs.

Moment vi vanligen tränar på förutom social- och miljöträning är, följsamhet, hundmöten, inkallning, stadga, hälsa träning, passivitet, nosaktiveringar, m.m. Vi jobbar med störningar på olika nivåer för att anpassa varje individs förmåga och behov.

Vi är på olika fysiska platser, Hundskolorna, både inom och utomhus och på P4. Det beror lite på vad vi ska träna på och vilka olika miljöer och störningar Ni vill ha.

 

Vi tränar 9 timmar, fördelat på 6 gånger.

Pris: 1600 kr inkl moms

Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer Hundskolorna de villkor som Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan. Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret och att du samtycker till detta villkor. Kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret ska vara betald mot faktura senast 30 dagar innan kursen börjar. Vid anmälan till aktivitet där kursstart är mindre än 30 dagar innan anmälan ska kurs betalas senast 10 dagar efter anmälan.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30% anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.

Planerade kurser

Skövde:  19 feb 2019 – 6 platser kvar! Hundpsykolog- Agneta Sagebrand
Kursen går följande tisdagar: 19/2, 26/2, 5/3, 19/3, 26/3 och 2/4, klockan 19.30-21.00.

Nyhetsbrev
Kursanmälan

För att anmäla dig till kurs hos oss på Hundskolan, välj först den kurs du önskar anmäla dig till från "Kurser" i menyn och därefter klicka på "Anmälan"

Ni kan även anmäla er via telefon till Agneta: 070-974 65 45